Monday, 30 March 2009

Jenis Pakaian Tradisi

Ni Pakaian Tradisi Dusun Tindal-Lelaki
Pakaian Tradisi Dusun Tindal- Perempuan

Baju:
  • Blaus Sinipak (Panjang lengan)
  • Gonob
  • Sigar
  • Selendang Merah
  • Tiupu
  • Tangkong
  • Galang
  • Sinsin

1 Comments:

Blogger sabahwatch said...

Dijemput datang - http://wwwsabahwatch.blogspot.com/

1 April 2009 at 20:43  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home